3D skenování

V současné době se nespočet oborů potýká s přenosem skutečných tvarů do virtuálního světa. Naše firma Vám může ušetřit mnoho času stráveným nad modelací v 3D softwarech díky 3D skeneru, který v krátkém čase získá digitální model skutečného předmětu. Skenujeme se v současné době nejlepším laserovým snímacím zařízením. 3D skener není nijak omezen. Je přenosný, zaručujeme snímání kdekoliv (se skenovaným modelem se nemusí hýbat), velikost snímaného dílu není omezena, snímá jakékoli barvy. 3D skener je velice flexibilní ve zpracování dat, zaručujeme nejlepší kvality v laserovém snímání. Scan vytvoří síť polygonů povrchu skenovaného objektu v reálném čase, což umožňuje okamžitou vizuální kontrolu výsledku skenování. Při využití našich služeb 3D skenování Vám odpadá velmi pracné softwarové spojování naskenovaných ploch, jako je tomu u procesů, vyžadujících skenování ve více krocích. Handyscan 3D vytváří přímo polygonovou síť, výslednou síť lze uložit do formátu STL, který patří ke standardním formátům používaných v CAD ale i FEA aplikacích. Model vzniklý snímáním se pak dá přímo použít pro výrobu například pomocí steleolitografie, rapid-prototyping nebo klasického CNC obrábění.

Reference

Look at choice of orders that we have implemented.